Du er her: Forside / Databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsespolitik

Denne databeskyttelses- og privatlivspolitik henvender sig til personer som er omfattet af og EU’s persondatabeskyttelsesregler og den danske Databeskyttelseslov og hvor Orloff Erhverv A/S er ansvarlig for behandling af personoplysninger (dataansvarlig). Det er typisk vores egne medarbejdere og undtagelsesvis medarbejdere hos vores kunder og samarbejdspartnere.

I langt de fleste tilfælde behandler Orloff Erhverv A/S personoplysninger som databehandler på vegne af vores kunder der er den dataansvarlige for deres egne medarbejdere og samarbejdspartnere.

Uanset om Orloff Erhverv A/S er fungere som dataansvarlig eller databehandler, så er det vores allerhøjeste prioritet at passe rigtigt godt på de personoplysninger vi behandler og sørge for størst mulig sikkerhed og etisk og juridisk korrekt behandling.

 

1. Baggrund og hvem du kan kontakte - den dataansvarlige

Orloff Erhverv A/S er blandt Danmarks største leverandører af arbejdstøj, profiltøj, sikkerhedsfodtøj og værnemidler samt håndterings- og logistikløsninger.

Behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU - Databeskyttelsesforordningen.

Orloff Erhverv A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.

Orloff Erhverv A/S har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Vi synes det er meget vigtigt, at Orloff Erhverv A/S gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede at medvirker til, at der er tillid til vores ydelser og administration.

Derfor vil vi ikke alene overholde lov- og myndighedskrav, men vil som et yderligere kvalitetselement tilbyde en sikker behandling af personoplysninger for kunder og andre samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede personoplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige personoplysninger, sletning af personoplysninger eller retten til begrænsning af behandling af personoplysninger, er du meget velkommen til at rette henvendelse til den dataansvarlige:

Peter Orloff Lauridsen
Tarupvej 53
5210 Odense NV

Tlf.: 66162477

Mail: compliance@orloff.dk

Nedenfor kan du læse lidt mere om de personoplysninger vi indsamler, til hvilke formål vi anvender dem, hvordan vi behandler personoplysningerne og om dine rettigheder

 

2. Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke

Vi registrerer og behandler kun personoplysninger om dig, som er nødvendige i forbindelse med vores varetagelse af administration hos Orloff Erhverv A/S, kontakt til samarbejdspartnere og myndigheder samt personaleadministration.

 

3. Samtykke og tilbagetrækning af samtykke

Udover det gældende retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. 

Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for dit samarbejde med os, at vi har dit samtykke til behandling af personoplysninger.

De kategorier af personoplysninger, som Orloff Erhverv A/S behandler

Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig bl.a. navn, adresse, mailadresse, m.v.

Hvis det er nødvendigt kan det ske, i helt konkrete tilfælde, at vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 om dig.  Dette vil dog kun ske hvis du har givet konkret samtykke til dette.

 

4. Videregivelse af oplysninger

Orloff Erhverv A/S videregiver ikke dine personoplysninger til andre med mindre du har givet samtykke, eller hvis vi er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne.

 

5. Indsigt i egne oplysninger

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig vi registrerer og behandler.

Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre.

Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten skal du rette henvendelse til vores dataansvarlige som du kan se kontaktoplysningerne på ovenfor.

Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned og oplysningerne udleveres normalt gratis.

Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger eller vi kan afvise at efterkomme din anmodning.

 

6. Dine øvrige rettigheder: retten til berigtigelse, sletning og begrænsning

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 16 – 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af personoplysninger (retten til at blive glemt) eller ret til begrænsning af behandling af personoplysninger.

For en god ordens skyld informerer vi dig om, at Orloff Erhverv A/S ikke benytter sig af automatiske individuelle afgørelser herunder profilering.

 

7. Sletning af Personoplysninger

Orloff Erhverv A/S opbevarer kun personoplysninger om dig så længe det er nødvendigt.

Dine Personoplysninger bevares således under hele samarbejdet/forretningsforholdet.

Når du ikke længere har et aktivt samarbejde/forretningsforhold til os opbevarer vi dine personoplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. maximalt i 5 år, med mindre der er en konkret grund til at bevare personoplysningerne længere. For eksempel, hvis der er rejst krav over for Orloff Erhverv A/S, hvor personoplysningerne kan have betydning for sagen.

Hvis vi behandler personoplysninger om dig på grund af korrespondance, som ikke fører til et forretningsforhold, sletter vi oplysningerne om dig løbende når der ikke længere er et formål med at opbevare disse, dog senest efter 5 år.

 

8. Datasikkerhed

Orloff Erhverv A/S overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at vi skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til vores forhold.

 

9. Klagevejledning

Ønsker du at klage over Orloff Erhverv A/S behandling af dine personoplysninger kan du få vejledning her (klik)

 

Kurv er opdateret Produkt fjernet fra kurven Produkt tilføjet til kurven Din saldo er for lav til at lægge denne vare i kurv Din saldo er for lille, men du har mulighed for selv at betale det overskydende Du har ikke nok på saldoen.